مرکز تخصصی چاپ تصاویر پزشکی بر روی کلیشه های مخصوص
قابل استفاده برای تمامی مراکز CT SCAN و MRI جهت ارائه به
بیماران جایگزین کلیشه های رادیولوژی قبلی بدون نیاز به رویت
توسط نگاتیو اسکوپ و لایت باکس با ماندگاری دائم و وضوح
بسیار بالا و کنترل است بی نظیر در کوتاه ترین زمان در خدمت
بیماران می باشد.