آنژیوگرافی یا رگ نگاری چیست؟
مقالات
17 دی 1399

آنژیوگرافی یا رگ نگاری چیست؟

آنژیوگرافی یا پرتونگاری از رگ‌های خونی، روشی برای تشخیص پاتولوژی فضای داخلی رگ‌های خونی یا…
ادامه مطلب