آنژیوگرافی یا رگ نگاری چیست؟
مقالات
ژانویه 6, 2021

آنژیوگرافی یا رگ نگاری چیست؟

آنژیوگرافی یا پرتونگاری از رگ‌های خونی، روشی برای تشخیص پاتولوژی فضای داخلی رگ‌های خونی یا…
ادامه مطلب